“Bjeshkët e Nëmura”, projekti që përfshin Kosovën, Shqipërinë dhe Malin e zi

0

548.000 euro për turizmin e aventurës në Ballkan!
Sarajevë – Projekti i Zhvillimit dhe Promovimit të Turizmit i financuar nga BE nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (KBR) i ka dhënë dymbëdhjetë, nga 30 + grante të para në vlerë totale prej 548,000 euro. Këto grante u jepen propozimeve më të mira të projektit të pranuara përmes thirrjes publike për propozime që kërkojnë ide që synojnë të përmirësojnë ofertën e përbashkët të turizmit kulturor dhe aventurës të Ballkanit Perëndimor, si dhe infrastrukturën dhe cilësinë e shërbimeve përgjatë rrugëve të zgjedhura turistike.
“Këto grante, ose më mirë projektet, do të kontribuojnë në zgjerimin e ofertës turistike në rajon, pasi ato mbulojnë të gjitha gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, si kur bëhet fjalë për fushat ku ato do të zbatohen dhe kur është fjala për ata që do t’i zbatoj ato, kështu që mund të them se kemi një përfaqësim të shkëlqyeshëm rajonal dhe kjo më bën të lumtur “, tha Goran Svilanoviç, Sekretar i Përgjithshëm i KBR.
“Me këtë ne po kontribuojmë në ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në rajon, dhe më e rëndësishmja për zhvillimin ekonomik, rritjen dhe punësimin, të cilat janë qëllimet tona të përbashkëta – ato të ekonomive rajonale, të KBR dhe të BE që financon këtë projekt. Barometri Ballkanik na tregon se pothuajse dy të tretat – 57 përqind për të qenë të saktë – të njerëzve nga Ballkani Perëndimor që udhëtojnë në rajon e bëjnë këtë në kohën e pushimeve kështu që ne do të trokasim në rezervuarin turistik brenda rajonit, duke mbështetur qasjen e synuar në rajon tregjet; dhe ne kemi ndërmarrë tashmë hapat e parë në promovimin ndërkombëtar duke marrë operatorë rajonalë në panaire të turizmit ndërkombëtar dhe do të bëjmë më shumë përpjekje në promovim pasi produktet tona të turizmit me vlerë të shtuar bëhen të disponueshme dhe operacionale “.
Shtatë nga dymbëdhjetë grante që jepen në ciklin e parë do të përdoren për të zhvilluar dhe promovuar rrugë dhe produkte të reja kulturore rajonale, duke përfshirë vendet arkeologjike romake, monumentet e Luftës së Dytë Botërore, fortifikimet dhe trashëgiminë kulturore të qyteteve kryeqytetase. Pesë të tjerët do të kontribuojnë në zhvillimin dhe promovimin e mëtejshëm të rrugëve ekzistuese të turizmit të aventurës (Via Dinarica) dhe zhvillimin e produkteve të reja duke përfshirë një shteg rajonal të hipur në kalë.
“Ne e shohim turizmin si një vektor të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik për BE-në – Dita Evropiane e Turizmit u zhvillua vetëm dy ditë më parë – dhe për këtë rajon. Duke u bashkuar për të zhvilluar dhe promovuar produkte të përbashkëta turistike, Ballkani Perëndimor mund të diversifikojë dhe të rrisë ofertën e tyre për njerëzit e rajonit, për tregun evropian dhe më gjerë “, tha Genoveva Ruiz Calavera, Drejtore për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Komisionit Europian – për Politikat e Fqinjësisë Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit. “Grantet e dhëna sot do të nxjerrin në pah edhe trashëgiminë e përbashkët dhe të pasur kulturore, të cilën rajoni ndan dhe besoj se ndihmon në ndërtimin e një vizioni për një të ardhme të përbashkët dhe kontribuon në pajtimin. Prandaj unë jam krenar që Bashkimi Evropian po e financon këtë projekt të rëndësishëm ”
Projekti, me vlerë 5 milionë euro, punon për të konsoliduar dhe diversifikuar ofertën e turizmit kulturor dhe aventurës në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, zhvillimin e rrugëve dhe produkteve të turizmit të përbashkët rajonal, përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësisë së shërbimeve përgjatë rrugëve të përzgjedhura dhe promovimin global të ofertave të përbashkëta rajonale. Vlera totale e skemës së granteve të zbatuara në kuadër të projektit që përfshin 30 + grante është 1,62 milion euro.
“Bjeshkët e Nëmura”-  projekti që përfshin Kosovën, Shqipërinë dhe Malin e zi, një prej 12 projekteve fituese të fazës së parë. Projekti synon promovimin e shtigjeve në alpet që prekin të tre vendet.
Më shumë informacion rreth projektit është në dispozicion në: www.rcc.int/tourism

You might also like More from author

error: As mos e mendo :P
%d bloggers like this: